Studia

Studia naukowe oraz obserwacje zastosowania potwierdziły niezwykłe działanie wody ze źródła AquaMedica w leczeniu zapaleń skóry i jej chorób infekcyjnych.

Relacja „Atopische Dermatitis“ Uniwersytetu Medycznego w Grazu

Wynik badań Uniwersytetu Medycznego w Grazu / Uniwersyteckiej Kliniki Dermatologicznej i Wenerologicznej:

W okresowym przebiegu klinicznych studiów przeprowadzonych w Klinice Uniwersyteckiej dla Dermatologii i Wenerologii w Grazu, nr. studiów 19-172 ex 07/08, została stwierdzona znacząca poprawa zmian skórnych oraz zwiększona wilgotność skóry u pacjentów regularnie stosujących wodę leczniczą AquaMedica:

„Z przedłożonych wyników studiów można postulowć długotrwałe pozytywne działanie terapii atopowego zapalenia skóry wodą ze źródła Tadeusza. Szczególnie potwierdza to statystyczna oraz znaczna poprawa zmian skórnych i wzrost wilgotności skóry  u pacjentów w okresowym przebiegu studiów po zakończeniu terapii. To pokrywa się z obserwacjami zleceniodawcy, które informują o poprawie zmian skórnych u pacjentów z różnymi chorobami skórnymi po miejscowym zastosowaniu wody ze źródła Tadeusza (Thaddäusquelle).“

Ekspertyza medyczno-balneologiczna Uniwersytetu Medycznego w Grazu

Wynik: Woda źródlana ze źródła AquaMedica, bez zmiany jej naturalnego składu, wywiera naukowo potwierdzone działanie lecznicze na infekcje i choroby zapalne skóry, albo pozwala na jego oczekiwanie.

Obserwacje stosowania dr. med. Reinholda P. Lautnera

Wynik: Bardzo dobra reakcja ze znaczną poprawą metrycznych wartości skóry jak i z poprawą zewnętrzną dermatologiczną.
Stosowanie dermatologiczne wody do monoterapii powierzchnych chorób skóry jest absolutnie do polecenia.
W przypadku cięższych zachorowań o grubszym profilu skórnym, składniki wody powinny być stosowane dodatkowo w terapii.


Instytut Chemii na Uniwersytecie Karl-Franzens w Grazu

Wynik: szeroka analiza wody leczniczej z roku 2006 wykazuje, że ze względu na wysoką mineralizację (4000 mg/kg) jak i wysoką zawarość  żelaza, złoża wody w sztolni Tadeusza (Thaddäusstollen), spełniają wymogi prawne dla wód leczniczych.

Obserwacje stosowania dokonane przez dr. Klausa Tobliera

Produkty woda lecznicza / krem SOS zastosowano w okresie 3-4 tygodni obserwacji u 19 - tu pacjentów w wieku od sześciu miesięcy do 47 lat.

Wynik: poprawa nastąpiła ogólnie u wszystkich pacjentów w około 74 %. Zastosowanie wody leczniczej AquaMedica w kombinacji z kremem SOS Aquamedica prowadzi do wydłużenia interwałów bez napadów choroby jak i poprawy świądu, pieczenia, suchości i napięcia skóry przy dobrej tolerancji.