Źródło

Początek źródła wody leczniczej AquaMedica leży w Walchen, na południowy wschód od Öblarn w Styrii. Na wysokości 1.100 m n.p.m., w starej sztolni, sztolni Tadeusza, wypływa woda lecznicza, we wcześniejszych czasach miejsce to nosiło nazwę źródła Tadeusza.

Od dłuższego już czasu przypuszczne było naturalne działanie lecznicze wody. W 17tym wieku została urządzona łaźnia przez właściciela kopalni Johanna Adama Stampfera, w której stosowano „wodę siarkową“. Tej, z masywu górskiego wydobywającej się, wodzie przypisano silne działanie lecznicze chorób skóry w zastosowaniu zewnętrznym.

Wiele sprawozdań o niezwykłych sukcesach leczniczych skłoniło w 2006 roku właściciela źródła do przeprowadzenia badań naukowych. Nie tylko badania chemiczno-fizyczne, lecz także ocena medyczno- balneologiczna, przyniosły bardzo dobre rezultaty. Decyzją Rządu Krajowego Styrii/ Austria z dnia 14 marca 2007 źródło Tadeusza uznano oficjalnie za złoże lecznicze. W roku 2010 nastąpiła zmiana nazwy ze źródła Tadeusza na źródło lecznicze AquaMedica.